Dzisiejsza data:

Dwór w Kamieniu

           Dwór w Kamieniu (dawniej – Puławskim) został wzniesiony w 1823 przez Cywińskich, w 1914 podwyższony i częściowo przebudowany. Obecnie jest w zupełnej ruinie, zachował się tylko jego fragment służący dawniej jako wieża ciśnień, piwnice, resztki murowanego ogrodzenia.

           Dwór był klasycystyczny, frontem zwrócony na południe, murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Miał rzut wydłużonego, parterowego prostokąta, z dwoma wielobocznymi ryzalitami po bokach fasady. Pod częścią budynku znajdowały się piwnice ze sklepieniami kolebkowymi. Elewację frontową poprzedzał czterokolumnowy portyk z trójkątnym szczytem (dobudowany w 1914). Dach był naczółkowy, nad ryzalitami łamane, wszystkie kryte blachą. Nad ryzalitem południowo – wschodnim nadbudowano (zapewne w 1914) drugą kondygnację, mieszczącą niegdyś zbiornik wodociągowy. Ten ryzalit to właśnie ocalały fragment dworu. Układ wnętrza był dwutraktowy. Od frontu na osi znajdował się hall, w nim kominek z czarnego marmuru.

           Wokół dworu zachowały się resztki dawnego krajobrazowego parku angielskiego, na południowy zachód od niego ruiny murowanej wozowni z 1915. Jeszcze w latach 60. XX wieku (ich obecność wtedy notuje Katalog Zabytków…) przed dworem znajdowało się kilka dużych, kamiennych głowic jońskich z 1770 - 1772. Miały być one przeznaczone do budowy – która nigdy nie doszła do skutku – bazyliki w Piotrawinie.

           W niezłym stanie zachowały się dawne budynki folwarczne z początku XX wieku (stajnia, gorzelnia, magazyn spirytusu, słodownia).

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII – woj. lubelskie, z. 13 – pow. opolski, Warszawa 1962

Karty adresowe zabytków nieruchomych na terenie Gminy Łaziska (http://gminalaziska.pl)

 

Grafika losowa