Dzisiejsza data:

Dawna karczma w Krasieninie

           Karczma w Krasieninie została wzniesiona w XVIII/XIX wieku, gruntownie wyremontowana po 1959, z zatarciem cech stylowych (obecnie zaniedbana)

           Budynek frontem zwrócony jest na wschód, murowany z cegły i otynkowany. Parterowy z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Ma rzut wydłużonego prostokąta. Elewacje miały kiedyś podziały ramowe, obecnie zniekształcone. Otwór bramny, zamknięty łukiem koszowym, został przekształcony. Dach naczółkowy, obecnie kryty eternitem. Wnętrze jest dwutraktowe, z przejazdową sienią na osi.

                                                                         Opracowała Marta Goździk

Źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 10 – powiat lubelski, Warszawa 1967

 

Grafika losowa