Dzisiejsza data:

Dworzec kolejowy Gołąb

             wybudowany został w 1878 roku. Jego wzniesienie było związane z wyznaczeniem w Gołębiu jednego z przystanków Kolei Nadwiślańskiej (jej budowę rozpoczęto w 1875). „Nadwiślańska droga żelazna” miała łączyć Mławę, leżącą na granicy pruskiej, ze stacją Kowel na linii brzesko-kijowskiej.

Dworzec znajduje się 2,5 km na północ od centrum wsi. Ma rzut prostokąta, jest dwukondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem z blachy. Drewniany (na ceglanej podmurówce), oszalowany pionowo i poprzecznie deskami. Na osi wschód-zachód znajdują się dwa parterowe aneksy stanowiące całość z budynkiem, ale niższe od niego i nakryte oddzielnymi, dwuspadowymi daszkami. Na parterze, na osi budynku, jest przelotowy hall. W części zachodniej parteru ulokowane są pomieszczenia dla dyżurnego ruchu i zawiadowcy stacji, na piętrze mieszkania.

W pobliżu przystanku w nocy z 12 na 13 września 1943 żołnierze Batalionów Chłopskich wysadzili niemiecki pociąg amunicyjny.

                            

źródła

  1. B. Kozak, Zabytki Gołębia, Gołąb 1991

  2. S. Michalczuk, Domek loretański w Gołębiu - geneza jego treści ideowych i artystycznych, Warszawa 1969

  3. Renesans lubelski, red. L. Dulik, Lublin 2013

  4. M. Zlat, Sztuka polska. T. 3 - Renesans i manieryzm, Warszawa 2008

Grafika losowa