Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Rocha w Czułczycach

            Cerkiew parafialna św. św. Kosmy i Damiana w Czułczycach, pierwotnie prawosławna, później greckokatolicka była wzmiankowana od 1531. Kolejną drewnianą, wybudowaną w 1788, w 1875 zamieniono ponownie na prawosławną.

           Obecna świątynia została wybudowano w 1905 jako cerkiew prawosławna św. Aleksego. W 1945 zamieniona na rzymskokatolicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Rocha. Część wyposażenia przeniesiono wówczas z dawnego, drewnianego kościoła (obecnie kaplicy).

Budynek jest jednonawowy, murowany z czerwonej cegły i z formowanym w niej, rozbudowanym detalem architektonicznym. Ołtarz główny jest rokokowy (po 1777), być może autorstwa Michała Filewicza. Zdobią go rzeźby i główki puttów, w zwieńczeniu znajduje się Oko Opatrzności. Tabernakulum jest rokokowe, współczesne ołtarzowi. Ambona rokokowa, z tego samego czasu (być może także wykonana przez Filewicza), chrzcielnica wczesnobarokowa (około połowy XVII wieku). W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Chełmskiej, zapewne XVII-wieczny, w późnobarokowej sukience oraz dwa krucyfiksy z XVIII wieku.

źródła:

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 5 - powiat chełmski, Warszawa 1968

2. S. Korpysz, Z. Lubaszewski, Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego: zabytki architektury i budownictwa, Chełm 2009

Grafika losowa