Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława BM w Batorzu

           Parafię w Batorzu w 1445 roku erygował – na prośbę Andrzeja z Tęczyna (Rabsztyńskiego), starosty chełmińskiego – biskup Zbigniew Oleśnicki. Konsekrował on także drewniany kościół.

           Andrzej z Tęczyna wraz z Mikołajem Morskim ze Zdziłowic uposażył parafię (Katalog zabytków… określa ich jako braci Andrzeja z Batorza i Mikołaja ze Zdziłowic Tęczyńskich). Po 1461 roku Jan Rabsztyński, syn Andrzeja wybudował nowy kościół, Katalog… podaje jako datę kolejnej erekcji około 1540 roku. Także według Katalogu… po spaleniu się kościoła w roku 1701 wzniesiono w 1707 roku nowy, został on konsekrowany w roku 1751. Autorzy publikacji Gmina Batorz… piszą natomiast, że kościoła nie odbudowano aż do połowy XVIII wieku. W tym okresie nabożeństwa odprawiane były w drewnianej kaplicy ufundowanej przez dziedzica Studzianek. Potem kaplicę rozbudowano, ale po jakimś czasie zaczęła grozić zwaleniem, dlatego została rozebrana i wybudowano nowy kościół. Ten spłonął w 1879 roku.

           Obecny wybudowano w latach 1882–1884 (według Katalogu zabytków… 1881–1883), głownie z funduszy ordynata Tomasza Zamojskiego. Został on zaprojektowany przez nieznanego architekta włoskiego w stylu neoromańskim. Prezbiterium i zakrystia mają pewne cechy stylu cerkiewnego.

           Kościół jest murowany, jednonawowy z transeptem, z fasady wyrasta wieża. W ołtarzu głównym (wykonał go w 1891 roku W. Stadni…), z rzeźbami czterech ewangelistów, znajduje się obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1903 roku. (Katalog zabytków… notował tu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z około połowy XVIII wieku, w metalowej, rokokowej sukience) oraz obraz św. Stanisława BM z sygnaturą Wojciecha Gersona (1891) i obraz Anioła Stróża pędzla Kazimierza (?) Alchimowicza z przełomu XIX/XX wieku.

           Ołtarze boczne - podobnie jak główny - mają podstawy do mens murowane, a nadstawy drewniane. W ołtarzu w prawej nawie jest obraz św. Franciszka z Asyżu (1927 rok, Barwicki), zaś z lewej - ołtarz z obrazem Serca Pana Jezusa, a na zasuwie - obraz MB Różańcowej (1931 rok, Barwicki).

           Na chórze muzycznym są 12-głosowe organy (firmy L. Blomberga i syna), w roku 1950 remontowane.

           Polichromia (1929 rok) jest dziełem Pawła Pałki z Łukowa. Przedstawia ona sceny z Ewangelii i życia świętych, w tym św. Izydora – patrona rolników.

            Drzwi z dębowego drzewa wykonali miejscowi rzemieślnicy. Chrzcielnica, stylem dostosowana do kościoła, została wykonana w roku 1936.

         Murowana dzwonnica, stylem nawiązująca do kościoła pochodzi z 1908 roku, 2 dzwony. Katalog zabytków… notował jeszcze drewnianą plebanię wzniesioną w 1824 roku.

źródła:

Gmina Batorz w przeszłości i dzisiaj, [teksty E. Wójcik et al.], Batorz 2001

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

Grafika losowa