Dzisiejsza data:

Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny

          Na początku XVII wieku istniała w Księżomierzy murowana kapliczka pw. Narodzenia NMP.

zobacz prezentację

           Staraniem mieszkańców, a głównie miejscowego rolnika Michała Guza, został zakupiony stary kościółek w miasteczku Chodlu, przeznaczony do rozebrania, sprowadzony i zbudowany w Księżomierzy w 1783 roku, przy pomocy ówczesnego starosty urzędowskiego Józefa Wybranowskiego.

           Zbudowany był z obrabianych bali modrzewiowych, o konstrukcji zrębowej, oszalowany i wzmocniony lisicami. Nawa kościoła miała kształt kwadratu (9,5 x 9,5 m), była zakończona kruchtą, a nad nawą znajdowała się mała wieżyczka. Prezbiterium, przy nim mieściła się zakrystia, było również kwadratowe, nieco mniejsze (6 x 6 m) lecz o równej z nawą wysokości. Długość kościoła wynosiła 19,5 m, szerokość 9,5 m, wysokość wraz z sygnaturą 16,5 m. Taka dwukwadratowość jest charakterystyczną cechą najstarszych polskich kościołów drewnianych.

           Makieta spalonego kościoła i uratowany nadpalony krzyż

     

           Kilkakrotnie przeprowadzano remonty świątyni, między innymi około 1866 roku (dach), w 1930 roku wymieniono wieżyczkę poprawiono stropy i ściany, w 1951 roku poprawiono i pomalowano farbą olejną ściany, w latach 1973-1975 nastąpił gruntowny remont (wymieniono przyciesie, podmurówkę, drzwi, okna, oszalowano z zewnątrz i wewnątrz oraz położono nową blachę).

           Wewnątrz były trzy drewniane ołtarze, o charakterze barokowym, z XVIII wieku. W ołtarzu głównym z drugiej połowy XVIII wieku był obraz Matki Bożej z dzieciątkiem (MB Księżomierska), namalowany w Krakowie około roku 1605).

           W nocy z soboty na niedzielę 4/5 maja 1996 roku ogień zniszczył modrzewiową świątynię, a także cudowny Obraz Matki Bożej Księżomierskiej.

           Dzięki ofiarności wspólnoty parafialnej oraz wiernych z parafii archidiecezji lubelskiej już na święta Bożego Narodzenia 1996 roku kościół był w takim stanie, że w jego murach można było celebrować Msze Święte.

          Obecny kościół zbudowany jest z cegły (zewnętrzna warstwa z cegły elewacyjnej), jednonawowy,

          posiada drewnianą konstrukcję dachu i pokryty jest blachą miedzianą. Na prezbiterium położono granitową posadzkę, pod którą założono elektryczne ogrzewanie.

          Obok kościoła murowana dzwonnica (początek XX wieku), bez określonego stylu, z trzema dzwonami wykonanymi przez H. Wojtkowskiego w Węgrowie. Zostały w 1950 roku poświęcone przez biskupa Zdzisława Golińskiego.

           Przy kościele stoi też kamienna grota z figurą MB i św. Bernadetty (1956 rok). Na placu między kościołem a szosą stoi duża figura Najświętszego Serca Pana Jezusa (1949 rok)

          Przez Księżomierz prowadzi trasa pieszej pielgrzymki lubelskiej do Częstochowy.

06ksiezomierz-12
06ksiezomierz-12
08ksiezomierz-5
08ksiezomierz-5
09ksiezomierz-18
09ksiezomierz-18
10ksiezomierz-4
10ksiezomierz-4
10ksiezomierz-6
10ksiezomierz-6
10ksiezomierz-7
10ksiezomierz-7
10ksiezomierz-8
10ksiezomierz-8
10ksiezomierz-11
10ksiezomierz-11
11ksiezomierz-17
11ksiezomierz-17
12ksiezomierz-2
12ksiezomierz-2
13ksiezomierz-21
13ksiezomierz-21
14ksiezomierz-22
14ksiezomierz-22
15ksiezomierz-23
15ksiezomierz-23
16ksiezomierz-3
16ksiezomierz-3
17ksiezomierz
17ksiezomierz

Grafika losowa