Dzisiejsza data:

 

Ołtarze

            Ołtarz główny jest klasycystyczny (XIX wiek), ujęty z każdej strony dwiema parami kolumn, malowany na biało i złocony. Pośrodku kopia obrazu Chrzest Chrystusa Jakuba Callota (XVII wiek) wykonana przez Andrzeja Olesia z Krakowa w 1933 i częściowo przemalowana przez Łucję Bałzukiewicz w 1953 roku. Po bokach drewniane rzeźby świętych Piotra i Pawła (XVIII wiek). Tabernakulum jest barokowo-klasycystyczne. Obok ołtarza malowany na blasze obraz Chrztu Chrystusa (2. ćwierć XVII wieku).

            Ołtarze w kaplicach są w tym samym stylu i przypuszczalnie z tego samego okresu, co ołtarz główny (być może z 1. połowy XIX wieku), uzupełnione fragmentami i ornamentem z XVII wieku. W ołtarzu kaplicy północnej w polu głównym jest obraz św. Mikołaja (XIX wiek). W ołtarzu kaplicy południowej - obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku, w późniejszej, srebrnej sukience. W glorii zaś rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVII wieku. Po obu stronach łuku tęczowego umieszczono nastawy dwóch ołtarzy bocznych, z obrazami św. Antoniego Padewskiego i św. Walentego (koniec XIX wieku). W nowej części kościoła znajduje się ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego.

Grafika losowa