Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Jastkowie

           Parafia w Jastkowie została erygowana w 1932 roku.

           Kościół wybudowano w 1933 kosztem parafian i kurii diecezjalnej w Lublinie. Na ziemi przekazanej przez Józefa Góździa, mieszkańca Jastkowa i według projektu inż. W. Budzyńskiego (?). Pracami kierował cieśla z Żyrzyna. Pierwotnie kościół miał być mniejszy, czteroprzęsłowy, w trakcie budowy został powiększony o dwa przęsła. W latach 1959 - 1966 zyskał wystrój wewnętrzny.

            Jest on drewniany, konstrukcji słupowo-ramowej, na niskiej podmurówce. Więźba dachowa jest wieszarowa, z wieszarem jednowieszakowym. Trójnawowy, bazylikowy korpus ma plan wydłużonego prostokąta, z prostokątną wieżą od frontu. Prezbiterium jest węższe, o rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Po jego bokach znajdują się dwa symetryczne pomieszczenia (zakrystie), z których jedno poprzedzone jest przedsionkiem i gankiem. Wieża ma kształt prostopadłościanu, jest czterokondygnacyjna, zwężająca sie schodkowo ku górze. W jej przyziemiu kruchta. Dachy są kryte blachą, spłaszczone, nad nawą główną dwuspadowy, nad prezbiterium niższy, trójpołaciowy, nad nawami bocznymi i zakrystiami pulpitowe. Nad nawą wznosi się czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, z prześwitem.

            Wewnątrz nawy rozdzielone są pięcioma parami zmieczowanych słupów. Nawa główna nakryta jest płaskim stropem (z kasetonami), nawy boczne stropami ukośnymi. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach. Otwory wejściowe i okienne są prostokątne. Ściany obustronnie oszalowane w różne wzory: poziomo, pionowo, w jodełkę, w ukośne kwadraty i w prostokąty.

            Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne są drewniane.

            Przed kościołem stoi drewniana, kwadratowa dzwonnica z 1950, z dachem namiotowym.

Źródła:

1. G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918 - 39, Warszawa 2001

2. L. Zugaj, Dzieje Jastkowa i okolic od zarania do 1939 roku, Lublin 2010

Grafika losowa