Dzisiejsza data:

Dzwonnica

           Dzwonnica stojąca na osi fasady została wzniesiona zapewne w XIX wieku. Jest murowana z cegły i otynkowana. Dwukondygnacyjna ze szczytem, parawanowa (w postaci ścianki, z arkadowymi prześwitami otworów przejściowych w dolnej kondygnacji i tych mieszczących dzwony w górnej), rozczłonkowana pilastrami.

Grafika losowa