Dzisiejsza data:

Wyposażenie

            Wewnątrz kościół przykryty jest sufitami. Drewniany chór muzyczny wspiera się na dwóch murowanych filarach. Wystrój jest jednolity (ołtarz główny, cztery boczne, ambona i chrzcielnica z obrazem Chrztu Chrystusa), z 1. połowy XIX wieku, o charakterze barokowym. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy: Wniebowzięcie NMP - z 2. połowy XVII wieku, według tradycji ufundowany przez króla Jana Kazimierza, przemalowany oraz św. Mikołaj (XVIII wiek). W ołtarzach bocznych są obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem (XVII wiek, w późniejszej sukience; srebrna szata Dzieciątka datowana jest na przełom XVI/XVII wieku), Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Antoniego (XVIII wiek) - z herbem Wężyk i literami ZWHKSO. Na tęczy znajduje się drewniany krucyfiks datowany na 2. połowę XVIII wieku. Polichromia autorstwa Tadeusza Korpala (styl eklektyczny ze stylizacją ludową Młodej Polski) została wykonana w 1925 roku.

           Wśród zabytkowych paramentów liturgicznych jest między innymi kielich z XVIII wieku, puszka sprzed połowy XVII wieku, dziesięć lichtarzy cynowych o charakterze barokowym (koniec XVIII wieku lub początek XIX wieku) oraz haftowany, barokowy ornat (2. połowa XVII wieku). W skarbczyku znajduje się kilka obrazów z XVIII - XIX wieku, słabo czytelnych, zniszczonych, między innymi świętych dominikańskich; pięć rzeźb barokowych (XVIII wiek); liczny księgozbiór z XVII - XIX wieku, starodruki oprawne w skórę z drzeworytami oraz miedziorytami między innymi sygn. Rudolph Störcklin Cath. sc. A. V. z 1713 i 1740; przywileje i kopie przywilejów z lat 1598 – 1672.

Grafika losowa