Dzisiejsza data:

Dzwonnica

           W północno-zachodnim narożu terenu kościelnego znajduje się kaplica przedpogrzebowa mieszcząca w górnej kondygnacji dzwonnicę, wybudowana w 1892 w stylu neogotyckim. Jest murowana z cegły i obustronnie otynkowana. Ma rzut prostokąta, poprzedzona jest dwoma przedsionkami przylegającymi do obu ścian szczytowych, od wschodu i zachodu – co daje wrażenie symetrii, dwóch fasad. Naroża budynku wzmocnione są uskokowymi skarpami. Dach dwuspadowy, pobity blachą. Ściany boczne przeprute są w obu kondygnacjach prostokątnymi otworami o ostrołukowych zamknięciach. Analogiczne otwory znajdują się w płaszczyznach szczytu. Przedsionki nie mają okien. W ścianach szczytowych przedsionków mieszczą się ostrołukowe portale o uskokowo profilowanych ościeżach, otwory wejściowe są prostokątne. Dekorację zewnętrzną stanowią opaski otworów (kształtowane w cegłach i tynku), profilowane gzymsy międzykondygnacyjne, podokienne i koronujące oraz ostrołukowa nisza wyprofilowana w ścianie ołtarzowej.

Grafika losowa