Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. św. Joachima i Anny w Annopolu

           Prawdopodobnie w początkach XVIII wieku nowi właściciele ówczesnego Rachowa, Morsztynowie, wybudowali w pobliżu nowego dworu kaplicę publiczną. W tym miejscu, w 1740 Jan Tomasz Morsztyn (przypuszczalny założyciel miasta na gruntach wsi Rachów) ufundował drewniany kościół pod wezwaniem św. św. Joachima i Anny. Konsekrowano go rok później. Do 1886 była to świątynia filialna. Podczas pierwszej wojny światowej została uszkodzona. Obecnie nie jest użytkowana w związku ze wzniesieniem w pobliżu w latach 1955 - 1958 nowego, murowanego kościoła. W ostatnich latach została gruntownie wyremontowana, przywrócono jej wygląd zbliżony do pierwotnego.

Jest ona orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana i wzmocniona lisicami. Prostokątna nawa ma ścięte wschodnie naroża. Węższe od niej, prostokątne prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, przy nim od północy znajduje się zakrystia. Od zachodu do nawy przylega dwukondygnacyjna, czworoboczna kruchta o charakterze niskiej wieży, będąca jednocześnie dzwonnicą kościelną.

         

Wewnątrz kościół jest przykryty pozornym sklepieniem lustrzanym z polichromowaną sceną Wniebowstąpienia i ozdobnym fryzem (około połowa XIX wieku). Na słabo profilowanej belce tęczowej znajduje się krucyfiks z XIX wieku. Drewniany chór muzyczny wsparty jest na czterech słupach. Dachy są dwuspadowe - nad nawą i kruchtą wspólny, nieco niższy nad prezbiterium - pobite gontem. Nad nawą wznosi się wieżyczka na sygnaturkę - zwieńczona kopułą pokrytą blachą i żelaznym krzyżem.

         

Wyposażenie stanowią trzy ołtarze o charakterze barokowym (1. połowa XIX wieku). W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby aniołów i obraz św. Anny Samotrzeć (1. połowa XIX wieku) w drewnianej sukience. W ołtarzach bocznych są obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Antoniego oraz św. św. Augustyna (?), Jana Ewangelisty i Franciszka (wszystkie z 1. połowy XIX wieku). Oprócz tego w kościele znajdują się między innymi obraz Zdjęcie z krzyża (2. połowa XVIII wieku), stacje Męki Pańskiej z 1. połowy XIX wieku, barokowe rzeźby z XVIII wieku (aniołek i krucyfiks), ludowy Chrystus Frasobliwy, płaskorzeźba św. Marka Ewangelisty (koniec XVII wieku), feretron o ramie z XVII wieku.

         

         

                                           

O wystawieniu kościoła murowanego myślano od początku XX wieku, kiedy stara świątynia zrobiła się za mała na potrzeby powiększającej się parafii. Pierwszy projekt, w stylu neogotyckim, sporządził w latach 20-tych Józef Pius Dziekoński. Został on jednak odrzucony przez kurię biskupią. Nowy wykonał w latach 1936 - 1938 Stanisław Fertner. Prace rozpoczęte w 1936 przerwała wojna, podjęto je znowu w 1945. Ostatecznie budowa zakończyła się w 1958, kościół został konsekrowany w 1966.

                            

Jest on trzynawowy, w środku między innymi witraże autorstwa Adama Stalony-Dobrzańskiego oraz ambona wykonana metodą metaloplastyki (Włodzimierz Hess).

                                

Witraże: Prezbiterium – okno południowe, centralne i północne (zdjęcia udostępnione przez Stalone-Dobrzański)

      

              

 

Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół
Annopol kościół

 

 źródła:

 1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 9 - powiat kraśnicki, Warszawa 1961

2. E. Maj, Dzieje miasta Annopola czyli Rachowa (do 1945 roku), Annopol 2011

Grafika losowa