Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Starej Wsi Drugiej

Parafia w Starej Wsi została erygowana w 1932 przez biskupa Mariana Fulmana, budowę kościoła ukończono w 1934. W 1949 przeprowadzono ankrowanie budynku, w 1975 i w latach 1983 - 1984 – jego odwodnienie.

Kościół projektu Bohdana Kelles–Krauzego jest murowany z cegły, obustronnie otynkowany. Do prostokątnej nawy przylega od frontu czworoboczna wieża. Prezbiterium jest węższe i niższe, zakończone trójbocznie, z zakrystią i przedsionkiem po bokach.

W fasadzie dominuje kwadratowa w rzucie, trójkondygnacyjna wieża, zwężająca się uskokowo ku górze. Na jej szczycie wznosi się latarnia wsparta na czterech filarkach. Prosty układ uskokowy powtarza się w zwieńczeniu elewacji frontowej. Jest ona również – zaplanowana jako pseudokurtyna, do której przylega wieża – uskokowo, płytko zryzalitowana.

Bryła kościoła jest oparta na zmodernizowanych elementach architektury romańskiej, jej echa przywołują detale korpusu (półkoliste zakończenia okien) i prezbiterium (niewielkie oculusy). Prostotę wyrazu osiągnął architekt dzięki nowoczesnej wieży, gładkim elewacjom i niemal płaskiemu (choć dwuspadowemu) dachowi.

Wewnątrz kościół nakryty jest pseudokolebką o pięciobocznym przekroju. Barokowy ołtarz, pochodzący z rozebranego w połowie XIX wieku kościoła farnego św. Michała w Lublinie, został sprowadzony w 1940 z Bychawy. Ławki, konfesjonały i chrzcielnice wykonali miejscowi stolarze.

źródła:

E. Błotnicka – Mazur, Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych, Lublin 2011

Grafika losowa