Dzisiejsza data:

Pozostałości zamku w Kraśniku

Zamek w Kraśniku istniał po połowie XIV wieku

           Jak pisze M. Nasiadka, prawdopodobnie Tęczyńscy (właściciele miasta od 1405) rozpoczęli wznoszenie solidniejszej budowli. Jednak Kraśnik nigdy nie stał się główną siedzibą żadnego z jego właścicieli, dlatego zamek nie był zbyt okazały. W 1612 i 1646 był wzmiankowany jako drewniany, zabudowany w czworobok, na sklepionych piwnicach. Być może przy jego wznoszeniu wykorzystano elementy wcześniejszej budowli murowanej, będącej już wtedy w ruinie.

           Zamek, zniszczony przez Szwedów w 1657, nie został już odbudowany. Do połowy XVIII wieku popadł w stan całkowitej ruiny. W jego obrębie znajdował się niegdyś drewniany kościółek pod wezwaniem NMP Loretańskiej, będący pod zarządem franciszkanek.

           Pozostałości zamku położone są na północny zachód od miasta, na wzgórzu (stromym zboczu doliny Wyżnicy) oddzielonym od zespołu poklasztornego głębokim parowem. Z pozostałych trzech stron zachował się zarys fos, obecnie częściowo zasypanych (niegdyś zamek otoczony był mokradłami i stawami). Plan budowli jest zupełnie zatarty, zapewne była ona czworoboczna, zbliżona do kwadratu.

                                                                         Opracowała Marta Goździk

Źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

M. Nasiadka, Powiat kraśnicki – leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

 

 

Grafika losowa