Dzisiejsza data:

Zespół pałacowy

            Zespół jest złożony z pałacu zwróconego frontem na wschód, rozległego parku na jego tyłach z aleją spacerową na osi zakończoną łukiem triumfalnym oraz dziedzińca gospodarczego na północny wschód od pałacu, z dawnym spichlerzem (kiedyś także z dworkiem oficjalisty). Na południe od zespołu znajduje się dawny folwark z aleją dojazdową wysadzaną lipami, prostopadłą do osi głównej założenia.

            Pałac został wzniesiony w końcu XVIII wieku (wg J. Żabickiego - w latach około 1781-1790) przez Eligiusza Prażmowskiego, starostę mszczonowskiego. Był remontowany po 1928 roku. Po 1945 został odnowiony i adaptowany na prewentorium przeciwgruźlicze. W 1972 przeprowadzono generalny remont pałacu. Obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Grafika losowa