Dzisiejsza data:

 Architektura

            Jest on murowany z cegły i otynkowany, dwukondygnacyjny, na wysokim podpiwniczeniu. W piwnicach są sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. Pałac ma rzut prostokąta, z silnie wysuniętymi od frontu dwoma bocznymi ryzalitami. Pomiędzy nimi znajduje się trzykolumnowy portyk w wielkim porządku, zwieńczony tympanonem. Od tyłu na osi jest wydatny ryzalit ogrodowy, pięcioosiowy, zwieńczony trójkątnym szczytem z trzema klasycystycznymi wazonami. Poprzedza go taras z kamienną balustradą i dwustronnymi schodami. Dekoracja zewnętrzna zapewne została przekształcona po 1928 roku. Dach jest przypuszczalnie nowszy - czterospadowy i niższe, trójspadowe nad ryzalitami, z lukarnami, kryte dachówką.

            Wnętrze pałacu jest dwutraktowe o układzie symetrycznym. Na parterze na osi znajduje się hall, po bokach którego są schody. W przedłużeniu hallu w ryzalicie ogrodowym znajduje się dawny salon. W częściach bocznych są mniejsze pomieszczenia, w ryzalitach frontowych dawne klatki schodowe.

Grafika losowa