Dzisiejsza data:

 Źródła

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

2. Jacek Żabicki, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Warszawa 2013

3. Jerzy Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998

Grafika losowa