Dzisiejsza data:

Kapliczka w Buśnie

W Buśnie znajduje się XIX-wieczna kapliczka, ustawiona na czterech słupach nad rzeczką. Jest drewniana, czworoboczna, nakryta namiotowym daszkiem pobitym gontem. Wewnątrz umieszczona jest rzeźba św. Jana Nepomucena oraz krucyfiks o charakterze ludowo-barokowym.

źródła:

  1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 6 – powiat hrubieszowski, Warszawa 1964

  2. Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego. Zabytki architektury i budownictwa, opr. S. Korpysz, Z. Lubaszewski, Chełm 2008

Grafika losowa