Dzisiejsza data:

Kapliczka w Gościeradowie

           Przed kościołem św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie Plebańskim stoi kapliczka z 1728, ufundowana przez Krzysztofa Antoniego Szembeka, opata mogilskiego i biskupa poznańskiego

           Jest murowana, czworoboczna, posadowiona na cokole i trzech stopniach. Ma kształt czterech murowanych słupów (arkadowe prześwity pomiędzy nimi zamknięte są łukiem odcinkowym) wspierających namiotowy daszek, zakończony pazdurem.

           Wewnątrz, na postumencie z herbem Szembek, znajduje się kamienna, barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

Źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

Grafika losowa