Dzisiejsza data:

Wysoczyzna Lubartowska jest częścią Niziny Południowopodlaskiej o powierzchni 1 219 km² .

Graniczy od zachodu z Doliną Środkowej Wisły, od północy z Pradoliną Wieprza, od wschodu z Równiną Parczewską, Zaklęsłością Sosnowicką i Równiną Łęczyńsko-Włodawską a od południa z Płaskowyżem Świdnickim, Płaskowyżem Nałęczowskim i Małopolskim Przełomem Wisły.

Region ma charakter monotonnej równiny morenowej, zrównanej na wysokości 170 - 180 m n.p.m., przeważa użytkowanie rolnicze.

Leży w całości w obrębie województwa lubelskiego, bierze swą nazwę od miasta Lubartów, głównego ośrodka miejskiego regionu.

Grafika losowa