Dzisiejsza data:

Jest to część Polesia Lubelskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim na południu.

Region jest rozległą wyniosłością zbudowaną z utworów polodowcowych, stromo opada ku południu, łagodniej ku północy.

Najważniejszą miejscowością (od której pochodzi nazwa regionu) jest miasto Włodawa.

Grafika losowa