Dzisiejsza data:

Grzęda Horodelska stanowi pas płaskich wzniesień na obszarze Wyżyny Wołyńskiej, o powierzchni 193 km2.

Oddziela Kotlinę Hrubieszowską od Obniżenia Dubieńskiego.

Region jest garbem zbudowanym z margli kredowych pokryty 30-metrową warstwą lessu, osiąga wysokość od 220 do 230 m n.p.m.

Teren jest porozcinany licznymi suchymi dolinami. Występują tu czarnoziemy, co daje dobre warunki do upraw rolnych.

Główną miejscowością na obszarze Grzędy Horodelskiej jest Horodło nad Bugiem. Wschodni kraniec regionu leży na obszarze Ukrainy.

Grafika losowa