Dzisiejsza data:

Gmina wiejska Uścimów

powiat lubartowski

Gmina Uścimów położona jest na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Zajmuje powierzchnię 107,1 km2, w 11 sołectwach zamieszkuje około 3 300 osób.

Warto zobaczyć:

 drewniane domy mieszkalne (w Uścimowie Starym, Nowej jedlance, Głębiokiem i Krasnem), cechujące się charakterystyczną dla regionu konstrukcją słupową lub zrębową z wiązaniem na tzw. jaskółczy ogon.

Pośrednią ochroną konserwatorską w poszczególnych miejscowościach objęte są następujące obiekty i obszary:

 1. Głębokie:

  • Murowana kapliczka z 1905 roku - położona nad jeziorem Głębokie, odnowiona;

  • Aleja dojazdowa (pozostałości parku) z XIX wieku - widoczny starodrzew, słabo czytelny kształt i układ alei.

 2. Krasne:

  • Szkoła podstawowa z 1937 roku - budynek dobrze utrzymany, drewniany, wciąż w użytkowaniu;

  • Pozostałości parku dworskiego z XIX wieku - układ i kształt słabo czytelny, z elementami starodrzewu, z widocznymi nasadzeniami topoli i samosiewami.

 3. Krasne Kosów:

  • Cmentarz wojenny z 1915 roku - nieczynny. Początkowo składał się z 358 mogił pojedynczych i jednej zbiorowej. Pochowanych tu było około 360 żołnierzy niemieckich i kilkudziesięciu rosyjskich. W roku 1934 przeniesiono tu cmentarze wojenne Piaseczno (222 żołnierzy niemieckich i rosyjskich) i Krzczeń (29 żołnierzy niemieckich). Łącznie na cmentarzu spoczywa około 600 żołnierzy niemieckich i kilkudziesięciu rosyjskich poległych podczas I wojny światowej.

 4. Maśluchy:

  • Cmentarz wojenny z 1915 roku - obecnie miejsce nie posiada charakteru cmentarza, nie są na nim usytuowane żadne mogiły. Założony został jesienią 1915 roku, w 1925 roku liczył 49 grobów. Spoczywali tam żołnierze niemieccy, rosyjscy i austro-węgierscy, którzy polegli w pierwszej dekadzie sierpnia 1915 roku. Prawdopodobnie wszystkie ciała przeniesiono na cmentarz w Kolonii Uścimów w 1934 roku.

 5. Nowa Jedlanka:

  • Kapliczka drewniana z I połowy XX wieku - obiekt nie istnieje. W jego miejscu w 1982 roku wybudowano kapliczkę murowaną.

 6. Stara Jedlanka PGR:

  • Zespół dworsko-parkowy z przełomu XIX і XX wieku - w skład zespołu wchodzą cztery obiekty: dwór murowany (przebudowywany), rządcówka drewniana (obiekt zachowany w bardzo dobrym stanie), spichlerz drewniany (obiekt w złym stanie), czworak drewniany (obecnie wykorzystywany jako dom mieszkalny, w stanie dobrym).

 7. Stary Uścimów:

  • Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Uścimowie;

  • Drewniana organistówka - położona naprzeciwko kościoła, dobrze zachowana;

  • Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki (dawny prawosławny] z końca 1891 roku - czynny. Jego powierzchnia wynosi obecnie 0,96 ha, z czego 0,7 ha to powierzchnia wolna. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z końca XIX oraz z początku XX wieku. Na cmentarzu usytuowana jest mogiła zbiorowa siedemnastu powstańców styczniowych. W 1928 roku na mogile postawiono pomnik upamiętniający dziesięciolecie odzyskania niepodległości.

 8. Uścimów Kolonia:

  • Cmentarz wojenny z I wojny światowej - nieczynny. Pierwotnie spoczywało na nim 90 żołnierzy niemieckich, austro-węgierskich i rosyjskich, poległych w 1915 roku. W latach 30-tych XX wieku na obszar cmentarza przeniesiono mogiły z cmentarzy w Maśluchach, Uścimowa i Kolechowic. Łącznie na cmentarzu spoczywa ponad 205 żołnierzy niemieckich, austro-węgierskich i kilkudziesięciu rosyjskich. W latach 1992-1993 Urząd Gminy ustawił w północnej części cmentarza niewielki, lastrykowy nagrobek Cmentarz ulega degradacji, obecnie widoczne są jedynie zarysy kilkudziesięciu mogił, cmentarz porastają zarośla i samosiewy.

 9. Uścimów Nowy:

  • Cmentarz wojenny z I wojny światowej - nieczynny. Obiekt posiada nieczytelny układ, brak podziału na kwatery, brak nagrobków i mogił. Porastają go dziko rosnące drzewa i krzewy. Na cmentarzu usytuowany jest wysoki, drewniany krzyż. Cmentarz ulega dalszej degradacji.

Urząd Gminy Uścimów

Stary Uścimów

21-109 Uścimów

tel.: 81 852 30 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: https://uscimow.org.pl

 

Grafika losowa