Dzisiejsza data:

Gmina wiejska Cyców

powiat łęczyński 

           Gmina Cyców leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, we wschodniej części województwa lubelskiego, wzdłuż drogi krajowej Lublin-Włodawa. Gmina zajmuje powierzchnię 148 km2, w 27 sołectwach zamieszkuje 7 828 osób

Warto zobaczyć:

Cyców

Dawna cerkiew pounicka pw. św. Michała Archanioła (przy ul. Kościelnej)

Dawny zespół dworski i pozostałości zespołu folwarcznego (przy końcu ul. Kościelnej), które w latach 80-tych XIX wieku zostały odkupione przez ludność niemiecką. Tu do 1940 roku znajdował się zbór ewangelicki, jeden z trzech (obok Chełma i Kamienia) na Chełmszczyźnie, w którym odprawiano stałe nabożeństwa

Pomnik z lat 30-tych XX wieku (u wylotu ul. Kościelnej, naprzeciw budynku urzędu gminy), w kształcie kapliczki zwieńczonej krzyżem, poświęcony bohaterom poległym w wojnie z bolszewikami

Kolonia Garbatówka

Park podworski z drzewami - białodrzew i lipa drobnolistna - oznaczonymi w 1985 roku jako pomniki przyrody. Miejsce najnowszych (1999/2000 rok) znalezisk archeologicznych datowanych na 8 500 - 6 500 lat p.n.e. W Szkole Podstawowej w Garbatówce znajduje się ekspozycja, dokumentująca wykopaliska i znaleziska

Świerszczów

Drewniany kościół pounicki i dzwonnica

Cmentarz przykościelny - znajduje się tu między innymi grób ostatniego właściciela dóbr Świerszczów, Maksymiliana Bieńkowskiego (odkupił majątek w 1918 roku), działacza społecznego, uczestnika walk o niepodległość, dwukrotnie więzionego w Cytadeli Warszawskiej, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej, działacza Stronnictwa Narodowego, który zginął śmiercią tragiczną pod Trawnikami w 1930 roku

Pozostałości parku dworskiego, założonego przez Rulikowskich w XVIII wieku, z trzema podwójnymi szpalerami lipowymi, wśród nich jako pomniki przyrody: dwie lipy drobnolistne, grab pospolity oraz dwa jesiony wyniosłe

Rezerwat wodno-torfowiskowy Świerszczów
Utworzony w 1959 roku. Jeziorko i pas torfowisk znajduje się pod ochroną ścisłą (razem około 12,25 ha); pozostała część chroniona jest częściowo. Dostęp do jeziora jest częściowo utrudniony ze względu na zwarte zarośla wierzbowe i łozowe, pokrywające gleby bagienne, wytworzone z torfów mszysto-turzycowych

Wólka Cycowska

Obelisk poświęcony pomordowanym w czasie II wojny światowej Polakom i Żydom

Jezioro Uściwierz

Jezioro Głębokie
Można odpocząć nad Jeziorem Głębokie o powierzchni 12 ha i głębokości 4,1 m które jest dobrze widoczne z Łęczyńskiej szosy.

Torfowisko Ciesacin
Użytek ekologiczny, będący ostoją ptaków wodno-błotnych ze stanowiskami rzadkich roślin chronionych

Biesiadki
Rzadkie zbiorowisko roślin wodno-torfowiskowych o powierzchni 16,49 ha, będące przykładem procesu zarastania jeziora

Urząd Gminy Cyców

ul. Chełmska 42

21-070 Cyców

tel.: 82 567 70 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.ugcycow.pl

Grafika losowa