Dzisiejsza data:

Wieś w powiecie bialskim, w gminie Kodeń, położona na Równinie Kodeńskiej, na lewym brzegu Bugu, przy granicy z Białorusią.

W 1412 roku nadana przez wielkiego księcia litewskiego Witolda oo. Augustianom z Brześcia, następnie podzielona, 1582 druga część własnością Kościuszków – Kostomłockich, następnie w XVI wieku odkupiona przez Sapiehów w ramach dóbr kodeńskich, od połowy wieku XIX do 1875 własność Józefa Łoskiego, a co najmniej do 1905 Smoleńskich, m.in. w latach 1885 – 1892 własność Konstantego Jakowlewicza Smoleńskiego, pułkownika wojsk carskich.

Warto zobaczyć:

Drewniana cerkiew unicka św. Nikity (1. połowa XVII wieku), obecnie jedyna neounicka świątynia w Polsce

Drewniana plebania (koniec XIX wieku)

Na cmentarzu nagrobek Konstantego Smoleńskiego

Na wydmach nad Bugiem prasłowiańskie cmentarzysko

Grafika losowa