Dzisiejsza data:

Kijany

Wieś położona w powiecie łęczyńskim, w gminie Spiczyn, na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, leży na lewym brzegu Wieprza.

          Legenda głosi, że w średniowieczu miejscowa ludność przepędziła Tatarów kijami i stąd wzięła się nazwa wsi.

Osada wzmiankowana w okresie wczesnego średniowiecza. Przebiegał tędy ważny szlak z Korony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XVI wieku wieś była siedzibą rodową Kijańskich herbu Serokomla. W 1590 roku właścicielem Kijan został Piotr Czerny, następnie jego syn Stanisław, a od 1594 roku należały one natomiast do rodziny Orzechowskich. Jeśli zaś chodzi o późniejszych właścicieli majątku, to od 1676 roku źródła wymieniają nazwiska Brzezieckich, Szpiłkowskich, Porzanieckich i Młotowskich. W XVII wieku w Kijanach istniał zamek obronny, prawdopodobnie wzniesiony jeszcze przez możny ród Firlejów. Pod koniec XVIII wieku dobra lubartowskie, do których należał klucz kijański, przeszyły do rodziny Sanguszków. W 1850 roku klucz kijański został natomiast sprzedany Ludwikowi Fryderykowi Jakobsowi, a następnie Sonnenbergom, którzy po 1880 roku wznieśli tu rezydencję pałacową. W 1912 roku majątek zakupił Henryk Wiercieński, ale już po roku dobra przeszły do Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego, które założyło tu szkolę rolniczą. Tradycje tej szkoły kontynuuje Zespół Szkół Rolniczych o różnych specjalnościach.

                    opracowanie Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Neorenesansowy pałac (XIX wiek):

           oficyna dworska

           pozostałości parku podworskiego (XIX wiek)

Barokowy kościół św. Anny (XVIII wiek, rozbudowany 1911)

Na cmentarzu parafialnym grób Józefa Skłodowskiego, dziadka Marii Skłodowskiej – Curie

Zabytkowe domy (początek XX wieku)

Grafika losowa