Dzisiejsza data:

Blinów

Wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Szastarka, na Roztoczu Zachodnim, leży w dolinie będącej przedłużeniem doliny Bystrzycy

           Administracyjnie w latach 1975–1998 należała do województwa tarnobrzeskiego. Dzieli się na Blinów Pierwszy (sołectwo), Blinów Drugi (sołectwo) i Blinów Kolonia.

           W 1390 Władysław Jagiełło przenosi Blinów na prawo magdeburskie, w 1450 Kazimierz Jagiellończyk przenosi [część?] Blinowa Jana Wolskiego na prawo średzkie. 1445 sąd polubowny w sporze z biskupem krakowskim przysądza dziesięcinę z Blinowa plebanowi z Potoku, 1529 dziesięcina snopowa z całej wsi Blinów wartości 15 grzywien wikariuszom w Potoku.

           Wieś wymieniona była w XV wieku w Rocznikach Jana Długosza. Wieś i folwark należały do Ordynacji Zamojskiej. W przeszłości we wsi brakowało wody, którą dowożono z odległej Sanny.

Warto zobaczyć:

           drewniany kościółek św. Jana Chrzciciela

           dworek z przełomu XIX/XX wieku

           Na cmentarzu położonym na wzgórzu w pobliżu kościoła znajdują się groby powstańców styczniowych. Zwraca uwagę grób młodego powstańca, doktora filozofii uniwersytetu w Brukseli, Adama Romiszewskiego, który zginął w potyczce w okolicach Blinowa 18 lipca 1863. Rodzina postanowiła pochować syna w miejscu, gdzie poległ w walce o wolność Ojczyzny.

Źródła:

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 1, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-2014

Grafika losowa