Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn, w dolinie rzeki Wojsławki, dopływu Wieprza.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczny dwór (początek XIX wieku), murowany, piętrowy

           Park krajobrazowy (XIX wiek)

Kościół św. Stanisława BM (XVI wiek), pierwotnie zbór kalwiński, późnorenesansowy, jednonawowy więcej …

           Dzwonnica bramna (XIX wiek)

Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej (1877 – 1881), murowana, jednonawowa, na rzucie prostokąta więcej...

Kapliczka (początek XIX wieku) z rzeźbą ludową św. Jana Nepomucena, murowana, otwarta z trzech stron łukami arkadowymi i przykryta dachem namiotowym

Grafika losowa