Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie włodawskim, w gminie Wyryki, na pograniczu Zaklęsłości Sosnowickiej i Garbu Włodawskiego.

Warto zobaczyć:

Drewniana cerkiew prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego (1702, przebudowana 1793, 1880), pierwotnie unicka - więcej ...

Drewniana dzwonnica (1861)

Grafika losowa