Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, siedziba urzędu gminy

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Trójcy wzniesiony w latach 1714-1735, w 1741 roku podniesiony do godności kolegiaty (katedra w latach 1818-1867 i 1918-1924)

Dzwonnica (1745)

Późnobarokowe seminarium duchowne (XVIII wiek, przebudowane w XIX wieku)

Klasycystyczny kościół filialny św. Jana Chrzciciela (1790 – 1801, przekształcony w 1874 roku w cerkiew prawosławną, w 1918 roku zwrócony katolikom) - więcej ...

Dawne oficyny zamku biskupiego (XVIII wiek)

Park (XVIII – XIX wiek) z Grotą Naruszewicza (1790)

Klasycystyczny dom Ryttów (1793), obecnie galeria

Zabudowania Państwowej Stadniny Koni (1817)

Drewniany wiatrak koźlak (1866)

„Zaborek” – zespół starej zabytkowej architektury drewnianej (wiatrak, dwór, stara plebania, zaścianek) dostosowany do potrzeb hotelowych

           Przy Starym Rynku zachowała się stacja benzynowa z 1928 roku, jedna z najstarszych w Polsce. Do dzisiaj można na jej terenie obejrzeć ręczne dystrybutory paliw firmy Temper Extakt z 1928 roku

Grafika losowa