Dzisiejsza data:

Jabłeczna

           Wieś położona w powiecie bialskim, w gminie Sławatycze, na Polesiu Lubelskim (Równinie Kodeńskiej), nad długimi starorzeczami i szeroką doliną Bugu, ważny ośrodek prawosławia w Polsce

           Wzmiankowana już w 1499 roku w związku z nadaniem jej Mikołajowi Nassucie. Dokument z XV wieku wymienia istniejący na terenie wsi klasztor prawosławny. Kolejnym właścicielem Jabłecznej był Iwan Juchnowicz Zabrzeziński, wojewoda trocki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, który otrzymał wieś jako wiano żony Anny, córki Mikołaja Nassuty. Jego syn – Iwan Iwanowicz Zabrzeziński, wojewoda nowogrodzki i starosta drohicki – w 1522 roku oddał część posiadłości swojemu zięciowi Jerzemu Iwanowiczowi Iliniczowi, staroście brzeskiemu. Następnie dobra przeszły w ręce Mikołaja Bohusza-Bohowityna, potem należały do książąt Sanguszków, następnie do Prońskich i z końcem XVI wieku do Leszczyńskich.

           Około 2 km od wsi, blisko rzeki znajduje się prawosławny zespół klasztorny składający się z klasycystycznej cerkwi, klasztoru i kaplic.

                                        opracowała Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny: - więcej ...

- klasycystyczna cerkiew św. Onufrego (1839–1840)

- murowane zabudowania klasztorne (otoczone dwoma murami z bramami)

- murowana brama dzwonnica (1 połowa XIX wieku)

- kaplica św. Ducha

- kaplica Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

Drewniany dom namiestnika (XIX/XX wiek)

Dwie drewniane kaplice prawosławne (początek XX wieku)

Starodrzew dębowy

Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego, dawniej cerkiew unicka (1750 rok, XIX wiek) - więcej ...

2 drewniane wiatraki koźlaki z końca XIX wieku i I połowy XX wieku

Drewniany spichlerz (1889)

Kilka drewnianych chat z początku XX wieku

Grafika losowa