Dzisiejsza data:

Liśnik Duży

wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Gościeradów, na Wzniesieniach Urzędowskich nad rzeką Tuczyn i jej dopływem Zimnowodą

warto zobaczyć:

- kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski

           Jest to budowla murowana wzniesiona w latach 1984 – 1986 jako kaplica według projektu Adama Abrama z Sandomierza. We wnętrzu znajduje się ołtarz z 1988 wykonany z dębowego drewna przez Michała Murzykowskiego z Lublina. Umieszczono w nim obraz Matki Bożej Królowej Polski.

- Silne źródła szczelinowe o stałej temperaturze wody około 8ºC, zasilające Tuczyn

historia

           Jest to stara wieś dawniej nazywana Leśnik, pod nazwą Lescznik była notowana od 1408. W XVI wieku należała do Otwinowskich, czego ślad zachował się w opisie podróży Erazma Otwinowskiego z poselstwem Bzickiego do Konstantynopola w 1557 i powrotem przez Bełz (Ukraina), Skokówkę i Turobin do Liśnika. Tu na dworze swej matki (którą zastał z łaski Bożej dobrze zdrową) odpoczywał z towarzyszami po trudach tej na owe czasy bardzo uciążliwej i niebezpiecznej podróży.

           Właścicielami części wsi były też rody Kotów-Ostrowskich i Krzowskich. W XIX wieku wieś została wcielona do dóbr gościeradowskich. W 1827 było tu 43 domy zamieszkane przez 282 mieszkańców.

          W czasie II wojny światowej w folwarku stacjonował silny garnizon niemiecki. 7 czerwca 1943 folwark został zaatakowany przez oddziały Armii Ludowej (AL) dowodzone przez Jastrzębia i Szymona. Zdobyto na Niemcach umundurowanie, amunicję i granaty oraz żywność. Innym razem oddział „Jastrzębia” ostrzelał niemiecki samochód, zabitych zostało wtedy dwóch wyższych urzędników niemieckich i kierowca.

           W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010 – 2014

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa