Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie włodawskim, w gminie Hanna.

Warto zobaczyć:

Drewniana kaplica MB Bolesnej (1795), dawniej cerkiew unicka błogosławionego Jozafata Męczennika, później cerkiew prawosławna

Grafika losowa