Dzisiejsza data:

Miasto położone w zakolu Krzny Południowej, na zachodniej części Równiny Łukowskiej, siedziba powiatu. Węzeł drogowy z kolejową stacją węzłową.

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny pobernardyński, późnobarokowy:

- kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wczesnobarokowy (przed 1736), przebudowany (1760 – 1770), remontowany (1969 – 1985)

- klasztor i dzwonnica, barokowo – klasycystyczne (1760 – 1770)

Zespół klasztorny popijarski, późnobarokowy, zbudowany w latach 1733 – 1762, według projektu Antonia Solariego:

- kościół Przemienienia Pańskiego

- klasztor barokowo – klasycystyczny

- dawny konwikt (1728 – 1732), obecnie Muzeum Regionalne

Kościół św. Rocha, drewniany konstrukcji zrębowej (1838) – na cmentarzu katolickim

Cmentarz z prochami 63 żołnierzy polskich z walk w 1939 roku

Budynek dawnego starostwa, klasycystyczny (połowa XIX wieku)

Grafika losowa