Dzisiejsza data:

Orchówek

Dawne miasto, obecnie wieś w gminie i powiecie Włodawa, jej przedmieście, leży nad stromym zboczem doliny Bugu, przy trójstyku Polski, Białorusi i Ukrainy 

           Jako miasto zostało założone w 1506 roku na gruntach wsi Orchów przez właściciela Jerzego Krupskiego, wojewodę bełskiego, na mocy przywileju króla Zygmunta Starego. Miasto należało kolejno do Krupskich, Leszczyńskich, Pociejów, Flemingów, Czartoryskich i Zamoyskich. Miasteczko leżące 2 km na południe od Włodawy nie miało możliwości rozwoju. Miejscowa ludność utrzymywała się z pracy na roli oraz z dochodów komory celnej leżącej na granicy pomiędzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. Granica ta przebiegała między Orchówkiem a Włodawą. W 1648 roku miasteczko zostało złupione przez wojska kozackie pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego, a w latach 1656–1657 przez wojska moskiewskie i szwedzkie.

           Na początku XVIII wieku Orchówek stracił prawa miejskie, ale odzyskał je w 1775 roku staraniem ks. Adama Czartoryskiego. Ponownie utracił prawa miejskie po powstaniu styczniowym w 1869 roku. Orchówek został zniszczony podczas I i II wojny światowej.

            W 1972 roku został włączony w granice Włodawy.

                             opracowała Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Jana Jałmużnika (1770–1777), dawniej okresowo cerkiew prawosławna (1887–1914)

Grafika losowa