Dzisiejsza data:

Wieś w powiecie bialskim, w gminie Wisznice.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Jana Ewangelisty (1924 - 1927), dawna cerkiew unicka

Cmentarz

Zespół dworski i folwarczny (2 połowa XIX wieku):

- dwór

- budynek gospodarczy

- komin dawnej gorzelni

- park

- stajnia

- stróżówka

Grafika losowa