Dzisiejsza data:

Miasto, siedziba gminy i powiatu, położone na granicy Niziny Południowopodlaskiej i Polesia Lubelskiego.

Warto zobaczyć:

Rokokowy pałac Potockich (1740 – 1750)

Oranżeria

Park geometryczny

Późnorenesansowo – manierystyczny kościół Świętej Trójcy z 1641 roku

Pałac Szlubowskich tzw. „Gubernia” z XIX wieku, obecnie szpital

Neogotycka kaplica cmentarna św. Anny z 1853 roku

Zbiorowa mogiła powstańców 1863 roku

Grafika losowa