Dzisiejsza data:

Słodków

wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Kraśnik na Wzniesieniach Urzędowskich

Na skraju wsi znajdują się źródła Wyżnicy

warto zobaczyć

  • drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku

  • murowana kapliczka z początków XX wieku

  • drewniana kuźnia z 1920 roku

  • grób Nieznanego Żołnierza położony na polu na styku Jurnicy i modrzewi

  • pomnik poległych mieszkańców wsi w latach 1939–1944 

  • na polach między Słodkowem i Karpiówką rośnie grusza o obwodzie pnia ponad 300 cm, jest to prawdopodobnie najgrubsza grusza na Lubelszczyźnie

Historia wsi

            Nazwa miejscowości pojawiła się w źródłach w 1565 roku, ale prawdopodobnie Słodków istniał już w XV wieku, stanowiąc część Stróży. Nazwa „Słodków” wzięła się prawdopodobnie od pasiek i uli, których wiele się na tym terenie znajdowało.

            Miejscowość należała do dóbr kraśnickich należących do Tęczyńskich. Następnie trafiła do Radziwiłłów jako dziedzictwo żony Zofii Olelkiewicz-Słuckiej, a w 1604 roku kupił ją Jan Zamoyski i włączył do swojej ordynacji, do której należała do 1864 roku.

Źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 10, Warszawa 1889

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa