Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie lubelskim, w gminie Wólka, obok miejscowości przepływa rzeka Ciemięga, która tu właśnie kończy swój bieg i wpada do Bystrzycy.

Warto zobaczyć:

Zespół dworski (1 połowa XIX wieku):

- dwór (2 połowa XIX wieku)

- lamus (koniec XIX wieku)

- kuźnia (początek XX wieku)

- park z aleją grabową (XIX wiek)

Grafika losowa