Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie łęczyńskim, w gminie Cyców.

Warto zobaczyć:

Pozostałości parku dworskiego (XVIII wiek), założonego przez Rulikowskich, z trzema podwójnymi szpalerami lipowymi

Kościół św. Bazylego (XVIII wiek), drewniany, o konstrukcji zrębowej, wewnątrz obraz Najświętszej Marii Panny (połowa XVII wieku), malowany na desce. Dawniej cerkiew unicka

Cmentarz przykościelny z grobem ostatniego właściciela dóbr Świerszczów, Maksymiliana Bieńkowskieg0

Rezerwat wodno-torfowiskowy (1959)

Grafika losowa