Dzisiejsza data:

Miasto (pierwotnie wieś Błotków) na Równinie Kodeńskiej, na lewym brzegu Bugu, położone w powiecie bialskim, siedziba urzędu miasta i gminy. Położone przy międzynarodowej szosie E-30 i tranzytowej linii kolejowej. Miasto nadgraniczne z kolejowym i drogowym przejściem granicznym na Białoruś.

Warto zobaczyć:

Neogotycki, podominikański kościół Świętej Trójcy, murowany, wzniesiony w 1863 roku wg projektu budowniczego powiatu siedleckiego P. Jabłońskiego z bramą murowaną z końca XIX wieku i współczesną dobudową
Klasycystyczna, murowana cerkiew prawosławna św. Jana Teologa, z 1745 roku, z dzwonnicą, fundacji Antoniego Pocieja
Prawosławna kaplica cmentarna prawosławna, drewniana z przełomu XIX/XX wieku

Zespół fortów twierdzy brzeskiej

Grafika losowa