Dzisiejsza data:

Wieś w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, nad rzeką Wieprz.

Warto zobaczyć:

Ratusz (przełom  XVIII/XIX wieku)

Neogotycko - klasycystyczny pałac (1830 -1840) z parkiem krajobrazowym

Kościół św. Zofii (1544, rozbudowany XIX wiek), murowany z cegły i kamienia, jednonawowy, wybudowany z fundacji Jana Tarnowskiego

Dzwonnica bramowa z 3 dzwonami

Cmentarz rzymskokatolicki z nagrobkami z XIX wieku

Młyn wodny (1881-1883)

Murowana kapliczka z XVIII wieku, kwadratowa, dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji, szerszej od frontu jest otwór wejściowy zamknięty półkoliście, po jego bokach dwie prostokątnie wydłużone, płytkie nisze. W górnej kondygnacji, węższej (dawniej boniowanej) znajduje się półkoliście zamknięta wnęka z barokową rzeźbą św. Michała Archanioła. Ponad wnęką widnieje data 1863. Na czterospadowym daszku osadzony jest krzyż połączony z półksiężycem

Druga kapliczka pochodzi z 1. połowy XIX wieku. Jest prostokątna, od frontu zwieńczona trójkątnym szczytem, z półkoliście zamkniętym otworem wejściowym. Wnętrze przesklepione kolebką, daszek dwuspadowy

Grafika losowa