Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska, przy ujściu Zielawy, rzeki dorzecza Bugu, do Krzny.

Warto zobaczyć:

Zespół dworski

Drewniany kościół św. Michała Archanioła, dawniej cerkiew prawosławna (1902 – 1922)

Drewniana dzwonnica z lat 20-tych XX wieku

Kamienna baba

Cmentarz z nagrobkami prawosławnymi z końca XIX wieku

Mogiła jeńców radzieckich z II Wojny Światowej

Grafika losowa