Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie biłgorajskim, w gminie Obsza, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim i Równinie Biłgorajskiej.

Warto zobaczyć:

Neogotycki, murowany kościół św. Jozafata i św. Praksedy, wzniesiony w latach 1843-1843 jako cerkiew unicka, następnie użytkowany jako cerkiew prawosławna

Brama - dzwonnica (1842), 2 dzwony wykonane w firmie Felczyńskiego po II wojnie światowej

Cmentarz przykościelny

Grafika losowa