Dzisiejsza data:

Ciemięga rzeka

dawniej także Dyska

lewy dopływ Bystrzycy, o długości 40,31 km

           Źródła rzeki znajdują się w okolicach Motycza Leśnego. Obok Czechówki to główna rzeka odwadniająca wschodnią część Płaskowyżu Nałęczowskiego. Początkowo płynie ona w kierunku północno–zachodnim, po czym w Miłocinie zmienia kierunek na północny, następnie wschodni. Dalej szeroką doliną mija miejscowości Wysokie, Sługocin i Sieprawice, w Jastkowie dolina zwęża się, stanowi niemal parów o wysokich brzegach, przepływa pod drogą nr 12. Następnie płynie obok wsi Snopków, Jakubowice Konińskie i Dys. W Ciecierzynie przepływa pod drogą krajową nr 19, dalej mija wsie Łagiewniki, Pliszczyn i Łysaków, a w Sobianowicach wpada do Bystrzycy. Jej głównym dopływem jest Struga Tomaszowicka.

Grafika losowa