Dzisiejsza data:

Lubelszczyzna leży na terenie Krainy Wielkich Dolin, gdzie przeważają krajobrazy równinne urozmaicone wzniesieniami oraz występują liczne jeziora, torfowiska, bagna i łąki,  Pasa Wyżyn z bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza na powierzchniach pokrytych warstwą lessu dochodzącą nieraz do kilkudziesięciu metrów grubości, w której wytworzyły się liczne, często rozgałęzione wąwozy oraz głęboko wcięte doliny rzek, i Pasa Kotlin Podkarpackich  z obszarami równinnymi , przeciętymi dolinami meandrujących rzek, z pojedynczymi wzniesieniami i piaszczystymi wydmami.

Regiony fizyczno – geograficzne Lubelszczyzny zostały opracowane według podziału prof. Jerzego Kondrackiego.

Grafika losowa