Dzisiejsza data:

Region klimatyczny Polski wyznaczony w 1949 roku przez Eugeniusza Romera poprzez analizę opadów i temperatur powietrza.

          Kraina Wielkich Dolin zajmuje pas nizin środkowopolskich z południowo – wschodnim skrawkiem Niziny Środkowomazowieckiej, z Niziną Południowopodlaską, jej wschodnią część stanowi Polesie Lubelskie z licznymi jeziorami i dużymi powierzchniami torfowisk, bagien i łąk oraz częściowo Polesie Wołyńskie.

          Powierzchnia została ukształtowana przez zlodowacenia i wody polodowcowe. Charakteryzuje się równinnymi krajobrazami urozmaiconymi wzniesieniami. Miejscami spotykamy wydmy piaszczyste.

 

Grafika losowa