Dzisiejsza data:

Miasto i siedziba gmina w powiecie bialskim, nad Krzną.

Warto zobaczyć:

Późnobarokowy kościół św. Mikołaja (1477, przebudowany XVIII wiek)

plebania i dzwonnica (XVIII wiek)

dąb, pomnik przyrody

Kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła, dawniej cerkiew (1774 rok)

Kościół św. Józefa, dawniej cerkiew (1782 – 1784) - więcej ...

Zespół dawnej poczty konnej (1823)

Dawna szkoła parafialna (1852)

Dworzec kolejowy (1867)

Szpital miejski (1846 - 1850)

Zespół pałacowo - parkowy (XVIII wiek)

Cmentarz katolicki (kaplica św. Rocha, najstarsze nagrobki z XVIII wieku)

Cmentarz żydowski (najstarsza macewa pochodzi z 1706 roku)

Pomnik poległych w 1918 roku na rynku

Drewniane domy mieszczańskie z XIX i początku XX wieku

Kapliczki z XVIII i XIX w.

Rynek Starego Miasta (plac Jana Pawła II) wyznaczony w XV wieku, z charakterystycznymi przejściami z łukami

Grafika losowa