Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie janowskim, siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja Biskupa:

- gotyckie portale (XV wiek), o "długoszowym" wykroju, zdobione profilowaniami i laskowaniami: główny i drugi, pomiędzy prezbiterium a zakrystią gdzie zachowały się żelazne drzwi obite płaskownikiem w skośną kratę, zdobione rozetkami i herbem Abdank, z nieczytelnym gotyckim napisem. Wg tradycji, pochodzą one z zamku Cyranów dzierżących okoliczne dobra w XV i XVI w. zamek ten miał stać na Gorze Kamień pod Łysakowem (obecnie jest to teren wsi Dąbrowa)

- stary obraz Matki Bożej (XVIII wiek)

- kilka zabytkowych rzeźb

Murowana dzwonnica - brama

Cmentarz parafialny (najstarsza część ) - grobowiec dziedziców dóbr Łysakowa, Potoka, Potoczka, Wilczów-Dąbrowy skrywa prochy Sierakowskich, Jelczewskich i Strzeleckich. Nagrobki Niwińskich, Strzałeckich, Przanowskich mają kształty obelisków posadowionych na schodkowych cokołach

Grafika losowa