Dzisiejsza data:

Miasto, siedziba powiatu i  gminy miejsko - wiejskiej Ryki.

Warto zobaczyć:

Murowany, neogotycki kościół Najświętszego Zbawiciela wzniesiony w latach 1908 - 1914), według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, w nim obraz namalowany przez Leona Wyczółkowskiego Chrystus na krzyżu w otoczeniu świętych polskich i królów na tle Wawelu - więcej ...

Pałac z XVIII wieku – rezydencja króla Stanisława Poniatowskiego, obecnie dom kultury

Park i stary cmentarz z XIX wieku (na nim groby powstańców styczniowych)

Skwer z rzeźbą Jezusa Frasobliwego (XVIII wiek)

Głaz - pomnik z tablicą upamiętniającą miejsce dawnej świątyni i miejsce złożenia prochów Stanisława Poniatowskiego – ojca króla

Kilka pomników i dawny cmentarz żydowski

Synagoga z połowy XIX wieku

Grafika losowa